دکتر بهنام خرمی

متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی


آلبوم جراحی بینی

بیمار بیست و دو نیمرخ
بیمار بیست و دو تمام رخ
بیمار بیست و دو نیمرخ
بیمار بیست و یک نیمرخ
بیمار بیست و یک تمام رخ
بیمار بیست و یک نیمرخ
بیماربیست از نمای نیم رخ
بیماربیست از نمای نیم رخ
بیماربیست از نمای تمام رخ
بیمار نوزده نمای نیمرخ
بیمار نوزده نمای تمام رخ
بیمار هجده تصویر نیمرخ
بیمار هجده تصویر تمام رخ
بیمار هفده نیمرخ
بیمار هفده نیمرخ
بیمار هفده تمام رخ
بیمار شانزده نیمرخ
بیمار شانزده نیمرخ
بیمار شانزده تمام رخ
بیمار پانزده نیمرخ
صفحه اصلیبیوگرافیمطالب و مقالاتسوالات پزشکیبرنامه هفتگیگالری تصاویر جراحیسایتهای دیگرپیامهای کاربران